Thứ Ba, 23/07/2019 20:23 Chiều

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Chính trị - Pháp luật
  • Việt Nam - Campuchia hợp tác hữu nghị và phát triển
    Khổ sách: 14,5x20,5
    Số trang: 304
    Năm xuất bản: 2019
    Giá bán: 99.000 VND

Nội dung cuốn sách giới thiệu những thông tin cơ bản về đất nước và con người Campuchia, về những đặc trưng của đất nước Chùa Tháp thông qua các lĩnh vực lịch sử - quân sự, chính trị - kinh tế, văn hóa - xã hội,… cùng song hành trong thế tương quan so sánh với những đặc trưng về đất nước và con người Việt Nam, đặc biệt là các công trình khoa học của các chuyên gia Việt Nam phân tích về mối quan hệ giữa hai quốc gia Việt Nam - Campuchia trên tất cả các lĩnh vực, qua đó giúp cho việc triển khai hiệu quả kế hoạch hợp tác giữa hai nước trong thời gian tới và cũng nhằm hiện thực hóa đường lối, chủ trương, chính sách đối ngoại của Đảng, Nhà nước nói chung, đặc biệt là với Camphuchia, giúp quan hệ giữa hai nước có nhiều động lực mới để phát triển vững chắc hơn nữa trong tương lai, góp phần duy trì hòa bình, ổn định và thịnh vượng của hai nước và của khu vực cũng như trên toàn thế giới.

Họ tên đầy đủ
Địa chỉ email
Tựa sách
Việt Nam - Campuchia hợp tác hữu nghị và phát triển
Ý kiến của bạn