Thứ Sáu, 20/09/2019 22:54 Chiều

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Khác
  • Xây dựng câu lạc bộ sinh kế cộng đồng - Góp phần xóa đói giảm nghèo
    Khổ sách: 14,5x20,5
    Số trang: 120
    Năm xuất bản: 2014
    Giá bán: 25.000 VND

Hợp tác và liên kết trong sản xuất nông nghiệp của hộ nông dân nhằm nâng cao năng lực sản xuất và mua bán hàng hóa nông sản, tăng khả năng tiếp cận thị thường là xu hướng tất yếu đã được khẳng định ở nhiều nước trên thế giới. Với điều kiện hiện nay, hình thức hợp tác liên kết giữa một số nông dân, hộ gia đình thành Tổ chức cộng đồng để cùng thực hiện hoạt động sản xuất, kinh doanh được đánh giá là thích hợp để huy động nguồn lực, thúc đẩy phát triển kinh tế nông nghiệp nông thôn. Đây là một hình thức hợp tác đơn giản, có khả năng áp dụng rộng rãi ở các vùng miền, phù hợp với nông dân có hoạt động sản xuất nhỏ lẻ, vốn ít, dễ bị thiệt thòi khi tham gia thị trường.

Trong Chiến lược Phát triển Nông thôn mới giai đoạn 2010 - 2020, tầm nhìn 2030, phát triển các hình thức kinh tế tập thể là một nội dung rất quan trọng nhằm thực hiện giảm nghèo bền vững, thúc đẩy phát triển sản xuất nông sản hàng hóa qui mô lớn. Câu lạc bộ sinh kế cộng đồng là một loại hình tổ chức cộng đồng, mang đầy đủ các đặc trưng cơ bản của tổ chức cộng đồng được xem là bước khởi đầu, làm nền tảng thúc đẩy phát triển các hình thức hợp tác có tổ chức chặt chẽ hơn như hợp tác xã, hiệp hội…

 Cuốn sách “Xây dựng câu lạc bộ sinh kế cộng đồng - Góp phần xóa đói giảm nghèo” do Trung tâm Phát triển nông thôn bền vững (SRD) biên soạn nhằm mục đích hướng dẫn giúp cho người dân có nhu cầu thành lập Câu lạc bộ sinh kế cộng đồng có thể tham khảo để hiểu rõ hơn lợi ích khi tham gia, các bước thành lập, cách tổ chức quản lý và phát triển Câu lạc bộ sinh kế cộng đồng một cách bền vững, chống đỡ được với những cạnh tranh của thị trường. Cuốn sách này cũng giúp cho các cán bộ địa phương làm công tác hỗ trợ Câu lạc bộ sinh kế cộng đồng, cán bộ phát triển cộng đồng trong các dự án phát triển tư vấn cho người dân thành lập các loại hình Câu lạc bộ sinh kế cộng đồng phù hợp với từng sản phẩm, từng hoạt động dịch vụ.

Họ tên đầy đủ
Địa chỉ email
Tựa sách
Xây dựng câu lạc bộ sinh kế cộng đồng - Góp phần xóa đói giảm nghèo
Ý kiến của bạn