Thứ Năm, 17/10/2019 04:50 Sáng

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Chính trị - Pháp luật
 • Ý nghĩa lịch sử và giá trị thực tiễn của "Sửa đổi lối làm việc"
  Tác giả: Khu Di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch
  Khổ sách: 16 x 24
  Số trang: 256
  Năm xuất bản: 2016
  Giá bán: 145.000 VND

Thiết thực chào mừng kỷ niệm 127 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2017), kỷ niệm 70 năm Chủ tịch Hồ Chí Minh viết tác phẩm “Sửa đổi lối làm việc” (1947 - 2017); thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”; Nhà xuất bản Thông tin và Truyền thông xin trân trọng giới thiệu cuốn sách Ý nghĩa lịch sử và giá trị thực tiễn của “SỬA ĐỔI LỐI LÀM VIỆC”.

Nội dung của cuốn sách được biên soạn từ sự tổng hợp, chọn lọc những tư liệu lịch sử quý giá và những nghiên cứu công phu, sâu sắc của các chuyên gia, các nhà khoa học về tác phẩm “Sửa đổi lối làm việc”. Tác phẩm này được Chủ tịch Hồ Chí Minh viết xong vào tháng 10/1947 tại ATK Định Hóa, Thái Nguyên với bút danh X.Y.Z, trong bối cảnh toàn quốc kháng chiến, giữa lúc quân và dân ta đang tập trung dồn lực quyết tâm giành chiến thắng trong chiến dịch Thu Đông. Thông qua tác phẩm, Chủ tịch Hồ Chí Minh mong muốn mỗi cán bộ, đảng viên hơn bao giờ hết càng phải gương mẫu nêu cao đạo đức cách mạng, dám chấp nhận hy sinh gian khổ, vì lợi ích của Tổ quốc, cuộc sống của nhân dân; phải thực hành tiết kiệm, chống tham ô, lãng phí, chống quan liêu xa rời quần chúng và chống chủ nghĩa cá nhân dưới mọi hình thức.

Với ý nghĩa lịch sử, giá trị lý luận, giá trị thực tiễn và tính thời sự, cấp thiết của “Sửa đổi lối làm việc” được toát lên trong cuốn sách, trong lời giới thiệu sách, TS Trương Minh Tuấn - Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông đã khẳng định đây sẽ là tài liệu hữu ích giúp cho cán bộ, đảng viên học tập, rèn luyện, tu dưỡng trên các mặt tư tưởng, đạo đức và phương pháp làm việc.


Họ tên đầy đủ
Địa chỉ email
Tựa sách
Ý nghĩa lịch sử và giá trị thực tiễn của "Sửa đổi lối làm việc"
Ý kiến của bạn