Thứ Bảy, 25/09/2021 09:27 Sáng

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Sách
  • Trong xu thế hội nhập quốc tế ngày nay, ngoại ngữ, đặc biệt là tiếng Anh, đóng một vai trũ hết sức quan trọng trong sự hợp tỏc và phỏt triển của cỏc quốc gia. Việc tiếng Anh được giảng dạy trong tất cả các trường học như một môn học bắt buộc tại Việt Nam đó cho thấy rừ điều này. Hiểu biết và sử dụng thụng thạo tiếng Anh là chỡa khúa giỳp bạn thành cụng trong học tập và cụng việc, ngoài ra nú cũn giúp các bạn chạm đến tri thức thông tin của nhân loại trên tất cả các lĩnh vực. Hiện nay, cụng tỏc Thể dục Thể thao đang nhận được sự quan tâm sâu sắc của Đảng, Nhà nước và toàn thể xó hội. Ngoài việc tự phỏt huy nội lực, ngành Thể dục Thể thao Việt Nam cũn mở rộng giao lưu quốc tế. Việc trao đổi thông tin, cử cán bộ, Huấn luyện viên, Vận động viên đi đào tạo ở nước ngoài, mời các chuyên gia nước ngoài trực tiếp huấn luyện trong nước... đang được xúc tiến và mở rộng. Rừ ràng, để hoàn thành tốt nhiệm vụ của mỡnh, việc thành thạo ngoại ngữ là một yờu cầu cấp thiết với đội ngũ cán bộ trong ngành.
    Giá bán: 75.000 VND
  • Cuốn từ điển gồm hai phần chính: Phần I: Các thuật ngữ báo chí - truyền thông đa phương tiện Phần II: Các thuật ngữ xuất bản
    Giá bán: 150.000 VND